Verslag Expertmeeting Nieuwstraatkwartier Almelo

14 december 2016

l1050504Op 14 december organiseerde KISS in opdracht van de gemeente Almelo een expertmeeting voor het ‘Nieuwstraatkwartier’. De gemeente heeft dit jaar besloten om, samen met inwoners en organisaties, voor de wijk tot een nieuwe wijkaanpak te komen. Reden voor de aanpak is, dat inwoners en organisaties zich zorgen maken over de ontwikkeling van de wijk. Bewoners zijn aan de ene kant trots op de wijk en buurt waar ze wonen. Maar tegelijkertijd zijn er bij inwoners en organisaties zorgen over hoe het verder gaat met hun wijk. Deze zorgen variëren van dagelijkse ergernissen (verkeeroverlast, verloedering) tot meer complexe maatschappelijke problemen (armoede, werkloosheid en veiligheid).

 

l1050507Tijdens de bijeenkomst is verkend welke eerstvolgende stappen er gezet moeten worden, om de ontwikkeling van de wijk positief te versterken. Hierbij is gezamenlijk vastgesteld wat de huidige situatie is en is er gekeken waar kansen zitten voor vooruitgang, verandering of verbetering. De Buurtmannen (een kunstenaarscollectief) heeft hierbij laten zien wat zij op hun expeditie in de wijk tot nu toe zijn tegen gekomen. Daarnaast heeft professor Bas Denters van de UT, de belangrijkste successen en valkuilen die hij bij andere gemeenten in binnen- en buitenland is tegen gekomen met de aanwezigen gedeeld.

Aan de hand van een aantal thema’s zoals veiligheid en het versterken van het eigenaarschap van bewoners voor hun eigen leef- en woonomgeving, is er gebrainstormd over wat de meest urgente thema’s zijn waarmee de gemeente Almelo aan de slag moet. Met de opgedane kennis van deze middag kunnen nu concrete vervolgstappen gezet worden.