Thema’s

KISS werkt in drie hoofdthema’s aan verschillende maatschappelijke vraagstukken die bij onze partners en deelnemers leven. Deze thema’s zijn

  1. Veranderende rol en verantwoordelijkheden tussen samenwerkende partners en inwoners, o.a. als gevolg van transities en decentralisaties vanuit het Rijk en veranderende rol overheid
  2. Samenwerking in stedelijke regio’s – verzorgingsgebieden, betekenis van stad voor ommeland en v.v. – samenwerking tussen steden op thema’s – uitwerking technologische ontwikkelingen op de maatschappij/ stad en ommeland
  3. Nieuwe energie, duurzaamheid, circulaire economie

 

Een land in transitie vereist samenwerking.

Oost-Nederland heeft te maken met grote transities in het publieke domein. Hoe ziet onze toekomst er uit en welke keuzen moeten we maken om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de regio te behouden en te versterken? Decentralisaties en transities vanuit het Rijk, de veranderende rol van overheid en inwoners, smart cities, samenwerking in stedelijke regio’s en nieuwe energie. Zomaar wat thema’s die ons de komende jaren velen kansen bieden, maar ook thema’s die vragen om nieuwe oplossingen. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen we dit niet alleen en hebben we elkaar nodig. Dus moeten we samenwerken, kennis delen, over grenzen heen denken en zo onze kansen vergroten. KISS biedt die mogelijkheid.

Multidisciplinaire verbindingen.

Wat KISS onderscheidt van andere netwerkorganisaties zijn de multidisciplinaire verbindingen die worden gelegd. Partijen uit verschillende domeinen als onderzoek, onderwijs, overheid, ondernemers en woningcorporaties worden samengebracht. Allen denken met hun eigen kennis over oplossingen in het publieke domein. De circulaire economie, de veranderende rol en verantwoordelijkheden van overheid, instellingen en inwoners, noodzakelijke veranderingen in de zorg. Allen zijn thema’s waarop KISS nieuwe mogelijkheden onderzoekt en uitwerkt over grenzen heen.

Richting en helderheid op kruispunt van keuzen.

De transities zorgen ervoor dat we op allerlei terreinen op kruispunten staan. Hierdoor moeten we fundamentele keuzen voor de toekomst maken. Binnen KISS verkennen we, bijvoorbeeld in expertmeetings of themagroepen, de voors en tegens van het inslaan van bepaalde wegen naar de toekomst. Dat doen we samen met onze deelnemers en verbonden partijen. Door gebruik te maken van alle beschikbare kennis en ervaring, zijn we beter in staat om goed afgewogen keuzen te maken. Door onze werkwijze behouden en versterken we elkaars kennis in de regio en van onze eigen medewerkers. Resultaat zijn weloverwogen opties die uiteindelijk van meerwaarde zijn voor onze deelnemers, ketenpartners én de maatschappij.