Terugblik KISS: we geven het stokje door

december 2016

In 2016 is KISS van vereniging omgezet naar stichting met een nieuwe werkwijze: van het organiseren van aanbod naar organiseren op maat en aanvraag. Vragen vanuit het netwerk werden opgepakt als betaalde expertmeetings en kenniskringen. Daarnaast zijn er door KISS diverse expertmeetings en bijeenkomsten vanuit de nieuwe themagroepen georganiseerd. De deelnemers reageerden positief op de nieuwe werkwijze en een aantal nieuwe kernpartners en deelnemers zijn afgelopen jaar toegetreden.

De nieuwe werkwijze van KISS is gebasseerd op de principes van collectief eigenaarschap: werken aan kennisuitwisseling voor en door het netwerk van het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving in Oost-Nederland. Tijdens het tweede kernpartnersberaad begin november bleek dat het moeilijk is om de nieuwe werkwijze kostendekkend te krijgen. Het bestuur van KISS heeft daarna eind november de stand van zaken na bijna een jaar geëvalueerd.

Afgelopen jaar is gebleken dat de noodzakelijk gekozen structuur van het kostendekkend organiseren van activiteiten met betaling door deelnemers een grote drempel is voor deelnemers en opdrachten uit het netwerk. Conclusie is dat deze nieuwe vorm van collectief eigenaarschap onvoldoende werkt om dit voort te kunnen zetten in 2017. Daarom heeft het bestuur helaas het besluit moeten nemen dat Stichting KISS, in de werkwijze waarop het dit jaar is opgebouwd, per 1-2-2017 gaat stoppen.

Naast het besluit om de stichting te beëindigen is door het bestuur ook de belangrijke conclusie getrokken dat het van groot belang is én blijft, om kennisuitwisseling en thematisch werken in stand te houden. Ook voor de partners in Oost-Nederland. Dit ligt dicht bij de ambities van de kennisinstellingen op het vlak van kennisdeling. De UT en Saxion willen onderzoeken óf en in welke vorm ze dit, bij voorkeur gezamenlijk, op kunnen pakken in 2017. Gesprekken hierover lopen inmiddels.

Hoe verder

Het opheffen van KISS houdt in dat de lopende activiteiten van de Stichting KISS uiterlijk per 1 februari 2017 worden afgerond waarna de stichting beëindigd wordt. De geplande sessies van de lopende themagroepen zullen dus gewoon doorgang vinden.

Op 23 januari vindt de laatste bijeenkomst van de Themagroep Slimme mobiliteit in Binnensteden plaats. De deelnemers zullen, na een eerdere kennisbijeenkomst en een werksessie, de concrete resultaten van een aantal lopende onderzoekstrajecten bespreken en kunnen waar mogelijk aanhaken bij de bestaande initiatieven.

De Themagroep Binnenstadsontwikkeling zal haar 2e bijeenkomst eind januari houden. Een derde en afsluitende bijeenkomst wordt nog op een later moment gepland.

Resumerend kijken we terug op een intensief, en in vele manieren bevlogen 2016 en hopen dat de in gang gezette kennisuitwisseling in Oost-Nederland een nieuwe thuishaven vindt bij de kennisinstellingen.