Nieuws

Op 14 december organiseerde KISS in opdracht van de gemeente Almelo een expertmeeting voor het ‘Nieuwstraatkwartier’. De gemeente heeft dit jaar besloten om, samen met inwoners en organisaties, voor de wijk tot een nieuwe wijkaanpak te komen. Reden voor de aanpak is, dat inwoners en organisaties zich zorgen maken over de ontwikkeling van de wijk. […]

Lees meer

In 2016 is KISS van vereniging omgezet naar stichting met een nieuwe werkwijze: van het organiseren van aanbod naar organiseren op maat en aanvraag. Vragen vanuit het netwerk werden opgepakt als betaalde expertmeetings en kenniskringen. Daarnaast zijn er door KISS diverse expertmeetings en bijeenkomsten vanuit de nieuwe themagroepen georganiseerd. De deelnemers reageerden positief op de […]

Lees meer

Eind januari zullen vervolgsessies plaatsvinden van de themagroepen ‘Slimme Mobiliteit in Binnensteden’ en ‘Binnenstadsontwikkeling’. Themagroep Slimme mobiliteit in Binnesteden In de derde en laatste sessie van de themagroep Slimme mobiliteit in Binnensteden wordt de volgende stap gezet in de uitwerking van actuele thema’s uit de deelnemender organisaties. Uit de vorige sessies kwamen het vraagafhankelijk WMO-vervoer […]

Lees meer

Verslag themagroep Binnenstadsontwikkeling

10 oktober 2016, stadhuis Deventer

Op 10 oktober zijn we gestart met de Themagroep Binnenstadsontwikkeling. Vanuit ons netwerk zijn hierbij diverse woningcorporaties, gemeenten, en andere organisaties aangehaakt. Wethouder Jan Jaap Kolkman van Deventer, tevens secretaris van KISS, trapte af en constateerde dat we veel met en van elkaar kunnen leren over Binnenstadsontwikkeling. Hans Peter Benschop van het Trendbureau Overijssel nam ons […]

Lees meer

Op 8 december kan het netwerk van KISS elkaar ontmoeten en inspireren over fysieke en economische binnenstadsontwikkelingen in de meest brede zin van het woord. We zijn voor deze inspiratiesessie te gast bij gemeente Deventer. U wordt ontvangen in het gerenoveerde Stadhuiskwartier, dat een prachtig voorbeeld is van hoe nieuwbouw kan functioneren in een oud […]

Lees meer