Missie en strategie

KISS is een netwerkorganisatie van en voor professionals en wetenschappers uit onderwijs, onderzoek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners.

Onze missie is, als brede netwerkorganisatie, om kennisuitwisseling en -ontwikkeling te faciliteren voor en door deelnemende partners uit ons netwerk. Hiermee willen wij bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waar onze partners in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd.

Door de inzet van multidisciplinaire teams uit ons netwerk geven wij richting aan concrete vraagstukken. Door het organiseren van activiteiten zoals expertmeetings, themagroepen en bijeenkomsten helpen we bij de oplossingen voor de betreffende vraagstukken. Daarnaast kunnen we programmamanagement als dienst aanbieden.