Expertmeetings

Op verzoek stellen we een multidisciplinaire groep van experts samen uit ons netwerk. Deze meetings geven richting en helderheid op een kruispunt van keuzen.

14 december 2016

Op 14 december organiseerde KISS in opdracht van de gemeente Almelo een expertmeeting voor het ‘Nieuwstraatkwartier’. De gemeente heeft dit jaar besloten om, samen met inwoners en organisaties, voor de wijk tot een nieuwe wijkaanpak te komen. Reden voor de aanpak is, dat inwoners en organisaties zich zorgen maken over de ontwikkeling van de wijk. […]

Lees meer

23 juni 2016, Indiëterrein Almelo

Humanitas Onder Dak heeft een bestaand Strategisch Meerjarenbeleidsplan voor de periode 2014-2016. Voor de nieuwe periode wil Humanitas input ophalen vanuit haar stakeholders om samen met de medewerkers hiermee aan de slag te kunnen. KISS is gevraagd om een “brede blik” te organiseren. Op 23 juni kwamen zo’n 55 deelnemers, waaronder gemeentes, woningcorporaties en verschillende […]

Lees meer

20 juni 2016

“Van praten naar doen” In opdracht van provincie Overijssel organiseerde KISS op 20 juni een vervolgsessie op het thema “Voorkomen infraschade door overbelading van vrachtwagens”. In de eerste bijeenkomst op 9 mei is er met 25 deelnemers een eerste slag gemaakt in de bewustwording van het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. Deze speerpunten vormden het […]

Lees meer

9 mei 2016

“Voorkomen infraschade door overbelasting vrachtverkeer” creëert bewustwording en draagvlak voor mogelijke oplossingen Op 9 mei kwamen op initiatief van Lindy Molenkamp, hoofd eenheid wegen en kanalen van provincie Overijssel, zo’n dertig deelnemers vanuit de infrasector, gemeentes, overheid en kennisinstellingen bij elkaar in the Gallery, gelegen op het Kennispark in Enschede. Tijdens het door KISS georganiseerde […]

Lees meer

9 mei 2016

Seminar “Schade aan wegdek door overbelading vrachtwagens” In de afgelopen decennia is de totale omvang van het vrachtverkeer toegenomen en heeft het wagenpark zich ontwikkeld naar een hoger gemiddeld laadvermogen. Daarnaast is er een toename van het gebruik van voertuigcombinaties. De levensduur van infrastructuur (wegen en bruggen) wordt in grote mate bepaald door de belasting […]

Lees meer

Dinsdagmiddag 13 oktober 2015, 13.30 - 17.30 uur, Stadhuis Zwolle

Het vraagstuk fietsparkeren in de binnenstad komt voort uit de ambities van Zwolle als fietsstad (fietsstad van Nederland in 2014). Maar de verbetering van fietsparkeren past ook in het streven naar een gastvrije en vitale binnenstad. Vooral de entree voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer kan worden verbeterd. Er moet een soort “rode loper” voor […]

Lees meer

Dinsdagmiddag 1 september 2015, 15.00-17.30 uur, Performance Factory, Enschede

Wat is de rol en de taak van corporaties met betrekking tot zorg en wonen in de toekomst. Dat is het thema van deze pilot. Ineke Buursink – directeur van Domijn en trekker van dit thema bij de Twentse koepelorganisatie WoON – heeft KISS gevraagd om dit vraagstuk nader te verkennen. Het ging om de […]

Lees meer

Donderdagmiddag 17 september 13.30-17.30 uur, VRT Hengelo

De veiligheidsregio Twente wil de veiligheid van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding goed te organiseren. Het gaat ook om voorbereiding op rampen en crisis. Zelfredzame mensen herkennen een gevaarlijke situatie, weten hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen en kunnen daardoor anderen waarschuwen en in veiligheid brengen. […]

Lees meer