Deelname

Deelname

KISS is een netwerkorganisatie van en voor professionals en wetenschappers uit onderwijs, onderzoek, overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Binnen ons netwerk delen wij kennis, ontwikkelen we gezamenlijk kennis met onze partners binnen het netwerk. Hiermee levert KISS, zowel als organisatie als gezamenlijk met alle deelnemers, een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waar onze partners in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd.

Onze diensten gaan gepaard met de inzet van multidisciplinaire teams die richting geven en helpen bij het oplossen van concrete vraagstukken. De experts komen voornamelijk uit ons eigen netwerk en worden waar nodig aangevuld met professionals van buiten het netwerk. Wij bieden maatwerk voor het organiseren van expertmeetings, themagroepen, bijeenkomsten en programmamanagement.

 

Deelnemersbijdrage

Er zijn twee opties voor deelname aan KISS.

Als kernpartner:

Maakt u deel uit van de kerngroep van KISS. Uit hun midden komt een representatieve afvaardiging in het bestuur van de nieuwe Stichting KISS. Zij vormen de kern, dragen bij in money èn in kind. Zij betalen jaarlijks een vaste bijdrage van € 2.500,- en ontvangen korting op bijeenkomsten en diensten van het nieuwe KISS.

Als deelnemer:

Bent u een organisatie die geen kernpartner is, maar zich wel verbonden voelt. Deelnemers nemen deel aan bijeenkomsten en kunnen diensten afnemen. Zij betalen jaarlijks een vaste bijdrage van € 500,- en krijgen beperkte korting voor deelname aan het najaarcongres. Deelnemers krijgen geen korting op andere diensten.

 

Download hier het deelnameformulier en stuur het naar info@kiss-oost.nl

KISS, het netwerk voor kennisdeling in Oost Nederland