Activiteiten

8 december 2016, Deventer

Op 8 december kan het netwerk van KISS elkaar ontmoeten en inspireren over fysieke en economische binnenstadsontwikkelingen in de meest brede zin van het woord. We zijn voor deze inspiratiesessie te gast bij gemeente Deventer. U wordt ontvangen in het gerenoveerde Stadhuiskwartier, dat een prachtig voorbeeld is van hoe nieuwbouw kan functioneren in een oud […]

Lees meer

najaar 2016

KISS organiseert meerdere themagroepen. In deze themagroepen worden specifieke thema’s voor en door partners uit ons netwerk in meerdere sessies per jaar behandeld. Deze groepen geven inzicht en delen kennis op actuele thema’s. De deelnemers aan de Themagroepen krijgen in het jaarprogramma kennis over de actuele stand van zaken, wisselen deze kennis uit met professionals […]

Lees meer

9 mei 2016

Seminar “Schade aan wegdek door overbelading vrachtwagens” In de afgelopen decennia is de totale omvang van het vrachtverkeer toegenomen en heeft het wagenpark zich ontwikkeld naar een hoger gemiddeld laadvermogen. Daarnaast is er een toename van het gebruik van voertuigcombinaties. De levensduur van infrastructuur (wegen en bruggen) wordt in grote mate bepaald door de belasting […]

Lees meer

nieuwe datum 14 april, 12.30-17.00 uur

UITNODIGING KISS organiseert vanaf 2016 meerdere themagroepen. In deze themagroepen worden specifieke thema’s voor en door onze partners uit ons netwerk in meerdere sessies per jaar behandeld. Deze groepen geven inzicht en delen kennis op actuele thema’s. Wij nodigen u uit voor de themagroep Slimme Mobiliteit in Binnensteden Eerste bijeenkomst 14 april 2016, 12.30-17.00 uur, […]

Lees meer

Donderdag 19 november 2015, 12.30 – 16.45 uur, Gebouw Vrijhof, campus Universiteit Twente

Van stad naar samenleving! Kansen en uitdagingen, samenwerkingsvormen voor succesvolle stedelijke gebieden Steden zijn motoren voor de economie, broedplaatsen voor innovatie en bedrijvigheid en bronnen van nieuwe werkgelegenheid. Stedelijke gebieden worden steeds belangrijker voor de economische groei. In steden komen maatschappelijke uitdagingen samen op het gebied van wonen, werken, energie, klimaat en sociale cohesie. De […]

Lees meer

Maandagmiddag 8 juni 2015, 14.00 – 16.30 uur, locatie Twence

KISS experimenteert in 2015 met een nieuwe werkwijze: het oplossen van vraagstukken in multidisciplinaire teams. Met en voor Twence afvalverwerking is een expertsessie over de mogelijkheden/kansen voor een gebiedscoöperatie in Twekkelo georganiseerd. In overleg met de bewoners/belanghebbenden in Twekkelo heeft Twence een Soortmanagementplan gemaakt en een generieke ontheffing voor de Flora en Faunawet aangevraagd. Twence […]

Lees meer

Dinsdagmiddag 13 oktober 2015, 13.30 - 17.30 uur, Stadhuis Zwolle

Het vraagstuk fietsparkeren in de binnenstad komt voort uit de ambities van Zwolle als fietsstad (fietsstad van Nederland in 2014). Maar de verbetering van fietsparkeren past ook in het streven naar een gastvrije en vitale binnenstad. Vooral de entree voor auto’s, fietsers en openbaar vervoer kan worden verbeterd. Er moet een soort “rode loper” voor […]

Lees meer

Dinsdagmiddag 1 september 2015, 15.00-17.30 uur, Performance Factory, Enschede

Wat is de rol en de taak van corporaties met betrekking tot zorg en wonen in de toekomst. Dat is het thema van deze pilot. Ineke Buursink – directeur van Domijn en trekker van dit thema bij de Twentse koepelorganisatie WoON – heeft KISS gevraagd om dit vraagstuk nader te verkennen. Het ging om de […]

Lees meer

Donderdagmiddag 17 september 13.30-17.30 uur, VRT Hengelo

De veiligheidsregio Twente wil de veiligheid van iedereen die in Twente woont, werkt en verblijft vergroten door crisisbeheersing en rampenbestrijding goed te organiseren. Het gaat ook om voorbereiding op rampen en crisis. Zelfredzame mensen herkennen een gevaarlijke situatie, weten hoe ze zichzelf in veiligheid kunnen brengen en kunnen daardoor anderen waarschuwen en in veiligheid brengen. […]

Lees meer

Woensdagmiddag 30 september 2015, 16.00-18.00 uur, gebouw Ravelijn Universiteit Twente

KISS en Sirius (studievereniging bestuurskunde en gezondheidswetenschappen) organiseren een speeddate netwerkevent waar jong, ambitieus talent en actieve professionals elkaar ontmoeten. In persoonlijke gesprekjes van tien minuten kunnen student en professional het pad naar mogelijke toekomstige bestemmingen verkennen. Voor studenten levert het inzicht op in eventuele toekomstige werkkringen en een inkijkje in mogelijke afstudeeractiviteiten. Actieve professionals […]

Lees meer

Regelen of ruimte geven? Woensdagmiddag 15 april 2015, 12.30 - 16.30 uur, De Schouw, Kerkplein 3 7607 BT Almelo

foto: Mark Verhijde   Bewonersinitiatieven staan volop in de belangstelling. Burgers gaan aan de slag met moestuinen, het maken van speelplekken, groenbeheer, het invullen van lege plekken enz. De rijksoverheid roept in het kader van de participatiesamenleving op tot het benutten ven versterken van burgerkracht. Maar wat moet daarvoor geregeld worden? Hoe zit het met het […]

Lees meer

Donderdag 11 juni 2015, 13.00 -16.30 uur, Spinnerij Oosterveld, Enschede

Over een bijzondere samenwerking tussen bewoners, marktpartijen, de gemeente, andere stakeholders en De Woonplaats In de jaren vijftig/zestig-wijk Oost-Boswinkel, heeft De Woonplaats geëxperimenteerd met een nieuwe manier van werken. Kenmerkend is de open plan aanpak: al doende ontwikkelden bewoners, marktpartijen, de gemeente en overige stakeholders het plan voor de nieuwe wijk. Er werd gestart met […]

Lees meer

Donderdagmiddag 21 mei 2015, 14.00-16.30 uur, StadsLAB Saxion Deventer

De Generator is een tool om vastgelopen planprocessen, ongebruikt erfgoed en strategische pauzelandschappen (weer) in beweging te krijgen. Door anders te kijken naar ontwikkelen, ontwerpen en verdienmodellen biedt het nieuwe inzichten voor gebiedsontwikkeling. – basis is de lichte maakbaarheid & de spontane stad –  ‘window of opportunity’: geen kant & klare oplossingen – kort en dynamisch proces: […]

Lees meer