2e bijeenkomst themagroep “Slimme mobiliteit in binnensteden”

5 juli 2016, Stadhuis Deventer

images (002)Hoe houd je plaatsen bereikbaar, hoe kun je reisgewoonten van mensen veranderen, wat kan slimme techniek hier in betekenen?

Actuele thema’s en knelpunten uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers zijn het uitgangspunt in deze tweede bijeenkomst,

Gezamenlijk worden hieruit drie overlappende thema’s gekozen die uitgewerkt worden tot een plan van aanpak.

De middag wordt afgesloten met het vaststellen van de route en planning voor de derde bijeenkomst. Tijdens derde bijeenkomst maken we concrete afspraken voor mogelijke vervolgtrajecten als een pilot, onderzoeksopdracht of aansluiting zoeken in lopende of geplande onderzoeken.